Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
คณะกรรมการสหกรณ์
b1
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
b1
บุคคลากร-สาขาวังทอง
b1
อะไร คือ เนื้อโคขุนโพนยางคำ
b1
สินค้า :เนื้อโคขุนโพนยางคำ
b1
เวปบอร์ด
 
ราคาเนื้อโพนยางคำ
b1
ราคาเนื้อโพนยางคำ ปี 2558
 
เนื้อปิ้ง ๆ ย่าง ๆ ฝีมือลูกค้าเรา
b1
เนื้อดี ทำอะไรก็อร่อย
 
แนะนำการปรุงอาหารเนื้อ
b1
ปรุงอาหารเนื้อแบบง่าย ๆ
 
ร้านอาหารลูกค้าเรา
b1
ร้านอาหารลูกค้าเรา
 
English version
b1
PYK Presentasion English version
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
b1
กรมส่งเสริมสหกรณ์
b1
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
b1
ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์
b1
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
b1
สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์
 
วิดีโอ โพนยางคำ
b1
วิดีโอ โพนยางคำ์
 

 

 
คณะกรรมการสหกรณ์ ฯ
รายนามคณะกรรมการ ชุดที่ 31/2553 สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
 
No
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
    1.
 นายไกรศักดิ์   อินทรสิทธิ์  ประธานสหกรณ์
042 756 127
    2.
 นายอุทิศ  สังชาดี  รองประธานสหกรณ์(1)  
    3.
 นายทองคูณ  สีเทา  รองประธานสหกรณ์(2)  
    4.
 นายวชิระ  ป้อมไชยา  เลขานุการ  
    5.
 นายมานพ  อุทัยวัฒน์  เหรัญญิก   
    6.
 นายอุปพงษ์  โสศรีพา  กรรมการ  
    7.
 นายทองพูน  ทาวังลาด  กรรมการ  
   8.
 นายจรูญ  นาลาดทา  กรรมการ  
   9.
 ดาบตำรวจปัญญา  ประชาชิต  กรรมการ  
 10.
 นายเทือง   ฤาแก้วมา  กรรมการ  
 11.
 นายกองคำ  วงศ์เครือสอน  กรรมการ  
 12.
 นายคนึงนิจ   ชาตะรักษ์  กรรมการ  
 13.
 นายบุณล้ำ  ราชคม  กรรมการ  
 14.
 นายนิสา  มาคงเฮียง  กรรมการ  
  15.
 นายสุชิน  วันนาพ่อ  กรรมการ  
 
 
board
 
 

สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สาขาวังทอง 801/381-7 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร.02-992-6037 โทรสาร 02-992-6038
E-mail : thaifrenchbeef@hotmail.com